תנך

תנך


Affichage par page
Trier par
1 - 60 sur 103 résultats

תנ"ך "קורן" בינוני

Référence: 0573

31,00
Poids du colis: 0,82 kg

חומש מאירת עינים ה"כ גדול

Référence: 918

50,00
Poids du colis: 3,91 kg

תקון קוראים מישור גדול

Référence: 1410

25,00
Poids du colis: 1,7 kg

תקון קוראים מישור מוקטן

Référence: 1411

20,00
Poids du colis: 0,95 kg

תקון קוראים סימנים אשכנז מוקטן

Référence: 1408

30,00
Poids du colis: 1,19 kg

תקון קוראים סימנים ספרדי מוקטן

Référence: 1375

30,00
Poids du colis: 1,19 kg

תנ"ך ההפטרות השלם סימנים

Référence: 1032

125,00
Poids du colis: 2,85 kg

תנ"ך כיס קשה - ארטסקרול

Référence: 1538a

20,00
Poids du colis: 0,7 kg

מדרש רבה זכר חנוך ו"כ

Référence: 0665

180,00
Poids du colis: 11,7 kg

חומש רש"י כפשוטו ה' כרכים גדול

Référence: 0058

65,00
Poids du colis: 3,5 kg

חומש מ"ג המאור קטן ה"כ

Référence: 0338

85,00
Poids du colis: 3,03 kg

מדרש שכל טוב - בראשית שמות ב"כ

Référence: 650

27,00
Poids du colis: 1,76 kg

תורת כהנים עם ביאור החפץ חיים

Référence: 1428

14,00
Poids du colis: 0,87 kg

ספר הפטרות (Book of Haftaroth)

Référence: 1115

38,00
Poids du colis: 1,35 kg

חומש מ"ג המאור בינוני ה"כ

Référence: 0464

110,00
Poids du colis: 7,86 kg

חומש העמק דבר ה"כ מוקטן

Référence: 0633

60,00
Poids du colis: 3,94 kg

אברבנאל - נ"ך ה"כ

Référence: 1075

63,00
Poids du colis: 3,65 kg

בית המקדש השלישי

Référence: 1522

13,00
Poids du colis: 0,53 kg

מורשת אבות על התורה

Référence: 1293

55,00
Poids du colis: 2,71 kg

חומש שנים מקרא ואחד תרגום מנוקד

Référence: 0024

15,00
Poids du colis: 1 kg

נ"ך מ"ג מלבים המאור מוקטן ט"ו כרכים

Référence: 517

110,00
Poids du colis: 8,77 kg

דעת מקרא - דברי הימים ב"כ - קוק

Référence: 694

38,00
Poids du colis: 2,4 kg

מדרש שכל טוב - בראשית שמות

Référence: 1089

20,00
Poids du colis: 1,14 kg

חומש רש"י כפשוטו מוקטן בכ"א

Référence: 1070

38,00
Poids du colis: 1 kg

חומש שי למורא רש"י מנוקד מרובע כיס

Référence: 0043

50,00
Poids du colis: 1,25 kg

פרי צדיק עה"ת ומועדים ה"כ

Référence: 902

80,00
Poids du colis: 4,27 kg

חומש מ"ג המאור לתלמידים ה"כ

Référence: 0908

95,00
Poids du colis: 4,68 kg

פירושי ר' סעדיה גאון עה"ת - קוק

Référence: 1099

14,00
Poids du colis: 0,51 kg

חומש תפארת מיכאל מנוקד- בראשית

Référence: 198

10,00
Poids du colis: 0,8 kg

חומש שי למורא רש"י מנוקד מרובע בינוני

Référence: 0055

60,00
Poids du colis: 2,1 kg

מדרש רבה עם פירוש יפה תואר

Référence: 1533

240,00
Poids du colis: 9 kg

דעת מקרא - ויקרא ב"כ - קוק

Référence: 0909

42,00
Poids du colis: 1,69 kg

נ"ך מ"ג מלבי"ם המאור גדול י"ז כרכים

Référence: 1058

245,00
Poids du colis: 17,22 kg

סודי חומש ושאר לתלמידי רבינו יהודה החסיד

Référence: 1100

16,00
Poids du colis: 0,61 kg

חומש רש"י כפשוטו מהודר עור גדול

Référence: 1306

180,00
Poids du colis: 7,9 kg

דעת מקרא - יחזקאל - קוק

Référence: 1119

18,00
Poids du colis: 0,96 kg

אמרי שפר עה"ת למהר"י חלאווה - בראשית

Référence: 0744

30,00
Poids du colis: 0,91 kg

חומש רש"י המבואר

Référence: 0100

100,00
Poids du colis: 7,5 kg

דעת מקרא - משלי - קוק

Référence: 1121

18,00
Poids du colis: 0,87 kg

רמב"ן על התורה עם הגהות ומ"מ - קוק

Référence: 1289

40,00
Poids du colis: 2,01 kg

בית אברהם על התורה סלונים

Référence: 1529

16,00
Poids du colis: 0,72 kg

דעת מקרא - ישעיהו ב"כ - קוק

Référence: 1123

33,00
Poids du colis: 1,67 kg

ספרי עם פירוש עמק הנצי"ב

Référence: 1517

51,00
Poids du colis: 2,1 kg

דעת מקרא - מלכים א - קוק

Référence: 1139

23,00
Poids du colis: 1,27 kg

נ"ך מ"ג מלכים א-ב - ארטסקרול

Référence: 1317

26,00
Poids du colis: 1,7 kg

דעת מקרא - עזרא ונחמיה - קוק

Référence: 1145

11,00
Poids du colis: 0,55 kg

נ"ך מ"ג ארטסקרול מנוקד יהושע שופטים

Référence: 0312

26,00
Poids du colis: 1,55 kg

חומש פשוטו של מקרא רש"י כפשוטו ה' כרכים גדול

Référence: 0579a

80,00
Poids du colis: 5,3 kg

כל ספרי מהר"ל בי"ד כרכים

Référence: 0723a

120,00
Poids du colis: 9 kg

דעת מקרא - שופטים - קוק

Référence: 1146

13,00
Poids du colis: 0,63 kg

חומש מ"ג ארטסקרול מנוקד בראשית

Référence: 0332

26,00
Poids du colis: 1,7 kg

ספר הרמזים על התורה

Référence: 1424

30,00
Poids du colis: 1,83 kg

נ"ך יסוד מלכות עם רש"י

Référence: 0489

140,00
Poids du colis: 4,86 kg

שם משמואל על התורה ומועדים

Référence: 0125a

130,00
Poids du colis: 5,2 kg

דעת מקרא - תהלים ב"כ - קוק

Référence: 1190

46,00
Poids du colis: 2,24 kg

חומש מ"ג ארטסקרול מנוקד שמות

Référence: 0726

26,00
Poids du colis: 1,74 kg

La Tora - Houmach Torat Emet (Heb)

Référence: 1398

15,00
Poids du colis: 0,63 kg

ספר המאמרים תרס"ה

Référence: 0989a

33,00
Poids du colis: 1,42 kg

דעת מקרא - תרי עשר ב"כ - קוק

Référence: 1193

34,00
Poids du colis: 1,6 kg
1 - 60 sur 103 résultats