ארח מישרים - שו"ע למדות


ארח מישרים - שו"ע למדות

Référence: 0065
17,00
Poids du colis: 0,71 kg


מחבר: ר' מנחם בן אברהם טריוש אב"ד זולצברג
Rabbi Menachem ben Avraham Treves

פסקי וסידור הלכות ממקרא ודברי חכמינו להישר הדעות ולהיטיב המדות
[כולל ברכת אור לציון [צפת], תשס"ז [2007
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
                                                                                                                                              276 pages

Orach Mesharim
Hebrew only. Non vowelized square script.

Ahavath Tsion
Livre en hébreu. Scipt carré non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : אחרונים