ארצות החיים


ארצות החיים

Référence: 0074
28,00
Poids du colis: 1,25 kg


Auteur/Author: Rav Meir Leibush MALBIM(1809-1879)

ספר ארצות החיים על שלחן ערוך אורח חיים
בו שלשה ספרים נפתחים
לב הארץ, המאיר לארץ וארץ יהודה

Artsos Hachaim: commentary and novellæ on the Shulchan Aruch (O"H 1-32). Mashal uMeltzah: dramatic philippic, in verse, against hypocrisy. Ale leTrufa: commentary on the 4th chapter of Rambam's Hilchoth Deoth.

Comprend 3 oeuvres du Malbim. Artsoth Ha'hayim: commentaire sur le Choulkhan Aroukh (Ora'h Hayim 1-32). Machal Oumelitsah. Alé Litroufa

Parush 2008
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Script: non vowelised / non vocalisé

Parcourir cette catégorie : הלכה