חומש רש"י המבואר

Référence: 0100
100,00
Poids du colis: 7,5 kgחומש רש"י המבואר ה' כרכים - עוז והדר
עם בעל הטורים השלם
ביאורי רשי מיוסדים ומלוקטים מספרי רבותינו להעמיק בדברי רבינו ולבאר הענינים במלואם
מאת רב פנחס בידרמאן

Oz Vehadar, 2017
Dimensions: 24,5 x 17 cm

Chumash Rashi Hamevuar Oz Vehadar
Complete set in 5 volumes. Clear print.


'Houmash Rachi Ha-Mevouar Oz Vehadar
Série complète en 5 tomes. Texte clair bien imprimé.

Parcourir également ces catégories : מקראות גדולות, תנך