מבוא לספרי רמח"ל בחכמת האמת


מבוא לספרי רמח"ל בחכמת האמת

Référence: 0145
10,00
Poids du colis: 0,05 kg


מחבר: לוצטו, ר' משה חיים - רמח"ל

Rav Moshe Chaim LUZZATTO (Ramchal/Ramhal)

והוא הקדמה לספר פתחי חכמה ודעת שחיברו רבנו הגדול


(1985) בני ברק, תשמ"ה 


32 pages, 21x13,5 cm

Mevo le-Sifrei Ramchal be-Chochmat ha-Emet

Hebrew only. Non vowelized square script. Paperback.


Mavo le-Sifré Ramhal be-'Hokhmat ha-Emett.

Livre en hébreu. Script carré non vocalisé. Couverture souple.

Parcourir cette catégorie : פרקי אבות