משניות אשכול מנוקד


משניות אשכול מנוקד

Référence: 0147
40,00
Poids du colis: 2,55 kg


 


משניות ג כרכים
עם פירוש ר. עובדיה מברטנורא
ועיקר תוספות יום טוב
Eshkol, 3 volumes
Dimensions: 23,5 x 15,5 cm

Complete set in 3 volumes. PERUSHIM: Rabbi Ovadya mi-Bartenura & Ikar Tosfot Yom Tov
Mishna is Menukad and square script. Commentaries are Rashi-script and not vowelized.

Série complète en 3 tomes. PERUSHIM: Rabbi Ovadya mi-Bartenura & Ikar Tossefot Yom Tov
Michna en script carré Menoukad. Commentaires en script Rachi non vocalise.

 

Parcourir cette catégorie : משנה