נ"ך מ"ג ארטסקרול מנוקד ירמיה

Référence: 0161
28,00
Poids du colis: 1,55 kg


כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות באותיות מאירות עינים עם ניקוד מלא

Chumash Mikraos Gedolos Artscroll YIRMIYAH (Jeremiah)

Fully-menukad Mikra'os Gedolos edition on Nevi'im. Many mefarshim never before together on the Mikra'os Gedolos page - with many new additions. Every word of every commentary is menukad, with the rashei teivos spelled out. Full color explanatory maps, charts and illustrations. Specially milled, acid-free, lightweight opaque paper. Classic commentaries: Targum Yonasan ben Uziel, Rashi, Radak, Rid, Ralbag, Minchas Shai, Biur HaGra, Mezudas David, Mezudas Tzion, Malbim. Plus additional commentaries: Mahari Kara, Maharal, Minchah Ketanah, Rishon LeTzion, Chomas Anach, Yesod VeShoresh HaAvodah. 

Hםumash Mikraoth Gedoloth Artscroll YIRMIAH
Edition entierement vocalisee sur le Na'h. Chacun des mots de tous les commentaires et Menoukad. Cartographies et schemas explicatifs en couleur. Commentaires classiques, ainsi que les suivants: Mahari Kara, Maharal, Minchah Ketanah, Rishon LeTzion, Chomat Anah, Yesod VeShoresh HaAvodah. 

Artscroll, 2017
Dimensions: 25,5
x 20 cm

ISBN: 1422618390 / 9781422618394

Parcourir cette catégorie : מקראות גדולות