נ"ך מ"ג ארטסקרול מנוקד יהושע שופטים

Référence: 0312
26,00
Poids du colis: 1,55 kg


כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות באותיות מאירות עינים עם ניקוד מלא

Chumash Mikraos Gedolos Artscroll YEHOSHUA - SHOFTIM

Fully-menukad Mikra'os Gedolos edition on Nevi'im. Many mefarshim never before together on the Mikra'os Gedolos page - with many new additions. Every word of every commentary is menukad, with the rashei teivos spelled out. Full color explanatory maps, charts and illustrations. Specially milled, acid-free, lightweight opaque paper. Classic commentaries: Targum Yonasan ben Uziel, Rashi, Radak, Rid, Ralbag, Minchas Shai, Biur HaGra, Mezudas David, Mezudas Tzion, Malbim. Plus additional commentaries: Mahari Kara, Maharal, Minchah Ketanah, Rishon LeTzion, Chomas Anach, Yesod VeShoresh HaAvodah. 

Hםumash Mikraoth Gedoloth Artscroll YEHOCHOUA - CHOFTIM
Edition entierement vocalisee sur le Na'h. Chacun des mots de tous les commentaires et Menoukad. Cartographies et schemas explicatifs en couleur. Commentaires classiques, ainsi que les suivants: Mahari Kara, Maharal, Minchah Ketanah, Rishon LeTzion, Chomat Anah, Yesod VeShoresh HaAvodah. 

Artscroll, 2016
Dimensions: 25,5 x 20 cm

ISBN: 1422616584 / 9781422616581

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Poids du colis: 1,03 kg

Parcourir cette catégorie : מקראות גדולות