תלמוד ירושלמי זרעים תבונה


תלמוד ירושלמי זרעים תבונה

Référence: 0321
240,00
Poids du colis: 10,12 kg


Author/Auteur: Rav Yitshak Eizik KRASILSHTSIKOW

עם פירוש תולדות יצחק ושאר המפרשים
10 volumes
Dimensions: 24 x 17,5 cm
Mutzal Meesh Institute, 1980

MASEKHTOT: Berakhoth, Pea, Demay, Kilayim, Shevi'ith, Trumoth, Ma'aseroth, Ma'aser Sheni, 'Hala, Orla, Bikurim.
PERUSHIM: Toldoth Yits'hak, Ba'al Sefer 'Haredim, Vilna Gaon, Ner Ma'aravi, Pney Moshe, Mar'e Hapanim, Ridbaz, Rabbi David Darshan, Yafe Mar'e, Sade Yehoshua, Noam Yerushalmi, ...

 

Parcourir cette catégorie : גמרא