חומש מ"ג עם תמונות עוז והדר

Référence: 0376
110,00
Poids du colis: 9,4 kgעם כב פירושי רבותינו הראשונים ואחרונים מוגהים ומתוקנים
אבי עזר, אבן עזרא, אור החיים
בינת המקראות על ההפטרות, בינת המקראות על רשי, בית אהרן, בעל הטורים
כלי יקר
ליקוטי ביאורי המצוות מהרמבם, ליקוטי הערות על אור החיים, לעזי רשי, מוסף רשי
ספורנו, פירוש ירושלמי
רמבן, רשבם, רשי, שפתי חכמים
תולדות אהרן, תרגום אונקלוס, תרגום יונתן בן עוזיאל ,תרגום ירושלמי

Oz Vehadar, 2015
Dimensions: 26 x 18 cm

Chumash Mikraos Gedolos Oz Vehadar
Complete set in 5 volumes. Clear print.


'Houmash Mikraoth Gedoloth Oz Vehadar
Série complète en 5 tomes. Texte clair bien imprimé.

Parcourir cette catégorie : מקראות גדולות