פרקי אבות יסוד מלכות

Référence: 0427a
8,00
Poids du colis: 0,24 kg


 


מסכת אבות עם פירוש משולב ומשובץ יסוד מלכות

ופירוש רבינו עובדיה מברטנורה והבנת ברטנורה
המשנה ומפרשיה כולם מנוקדים

[הוצאת אשכול [ירושלים], תשנ"ח [1998
Dimensions: 17,5 x 12,5 cm

Pirkei Avos Yesod Malchut im Bartenura
Hebrew only. Vowelized script (Menukad). 155 pages.

Colour of cover may vary - depending on availability.

Pirké Avoth Yessod Malkhout avec Bartenoura
En hébreu uniquement. Script entièrement vocalisé (Menoukad). 155 pages.

Couleur de couverture variable - dépendante des disponibilités.

 

Parcourir également ces catégories : פרקי אבות, משנה