ספרי ה"חפץ חיים" מנוקדים ו' כרכים גדול


ספרי ה"חפץ חיים" מנוקדים ו' כרכים גדול

Référence: 0454
76,00
Poids du colis: 3,66 kg


מחבר: חפץ חיים
(Rav Israel Meir KAGAN mi-Radin)

חפץ חיים, שמירת הלשון, זכור למרים, חובת השמירה, דבר בעיתו, שם עולם, תורה אור, תורת הבית, חומת הדת, נפוצות ישראל, בית ישראל, טהרת ישראל, אהבת חסד
דפוס ירושלים תשל"ו
1991
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Complete set in 6 volumes. Comprises 14 books written by the author. Vowelized Hebrew. Clear print.

Série complète en 6 volumes. Comporte 14 ouvrages rédigés par l'auteur. Hébreu ponctué. Impression claire.

Parcourir cette catégorie : אחרונים