משנה בהירה תרומות


משנה בהירה תרומות

Référence: 0612
15,00
Poids du colis: 0,48 kg


 


עם פירושי רבנו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יום טוב
ונוסף עליהם עיקר מפרשים, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים

[הוצאת חורב [ירושלים], תש"ס [2000
Dimensions: 25 x 17,5 cm

Mishna Behira Zera'im (6): Terumos
Hebrew only. Square script.
This is a popular Mishnayos in Hebrew with the commentary of the Bartenura and Ikkar Tosafos Yom Tov, as well as a digest of additional commentaries. Includes clear illustrations, diagrams and tables, to elucidate the text.


Michna Behira Zera'im (6): Teroumoth
Hébreu uniquement. Script carré.
Michnayot en hébreu comprenant le commentaire du Bartenoura et Ikkar Tossefot Yom Tov, ainsi qu'un résumé d'autres commentaires. Nombreux illustrations, diagrammes et tableaux explicatifs.

 

Parcourir cette catégorie : משנה