משנה בהירה תמורה


משנה בהירה תמורה

Référence: 0621
16,00
Poids du colis: 0,34 kg


 


עם פירושי רבנו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יום טוב
ונוסף עליהם עיקר מפרשים, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים

[הוצאת חורב [ירושלים], תשס"ז [2006
Dimensions: 25 x 17,5 cm

Mishna Behira Kodshim (6): Tmura
Hebrew only. Square script.
This is a popular Mishnayos in Hebrew with the commentary of the Bartenura and Ikkar Tosafos Yom Tov, as well as a digest of additional commentaries. Includes clear illustrations, diagrams and tables, to elucidate the text.


Michna Behira Kodachim (6): Tmoura
Hébreu uniquement. Script carré.
Michnayot en hébreu comprenant le commentaire du Bartenoura et Ikkar Tossefot Yom Tov, ainsi qu'un résumé d'autres commentaires. Nombreux illustrations, diagrammes et tableaux explicatifs.

 

Parcourir cette catégorie : משנה