לקוטי פנחס על הלכות פדיון הבן

Référence: 0660
15,00
Poids du colis: 0,74 kg


לקוטי פנחס על הלכות פדיון הבן
לרבי פנחס זעליג הכהן

חידושים וביאורים על הל' פדיון הבן, מאת רו"מ בק"ק קליינווארדיין, בעמח"ס עטרת פז על נשיאת כפים, גבעת פנחס על הל' ניקור, ועוד ועוד. צלום מהדורת תרצ"ח
 

Likutei Pinchas al Hilchos Pidyon Haben

Reprint of the 1938 edition.

Likoute Pinhas sur le rachat des premiers nes.

Reimpression de l'edition de 1938.

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Ktav Rashi, 108 pages.

 

 

Parcourir cette catégorie : אחרונים