תפארת ציון נדרים


תפארת ציון נדרים

Référence: 0682
20,00
Poids du colis: 0,59 kg


Auteur/Author: Rav Yitzchak Zeev YADLER (- 1917)

יאדלר, ר' יצחק זאב

פירוש תפארת ציון על מס' נדרים : על גמרא, ר"ן, רש"י, תוספות, רא"ש, רעק"א


Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Machon Ginzei Tsion 1998                                                                                                                                                  387 pages


Commentary on Maseches Nedarim by rav Yitzchok Zev Yadler on the Gemoro, the Ran, Rashi, Tosfos, Rosh and rabbi Akiva Eiger. Following page by page the flow of the gemoro. With the Haskamos of Maharil Diskin and rav Shmuel Salant.

Hebrew square script. Not menukad.

Commentaire sur le traité de Nedarim par rav Yits'hak Ze'ev Yadler. Sur la Guemara, le Ran, Rachi, Tossefot, Roch et rabbi Aquiva Eiger.
Script carré non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : מפרשי הגמרא