דעת תורה ומוסרי התורה


דעת תורה ומוסרי התורה

Référence: 0690
105,00
Poids du colis: 6,24 kg


מחבר: ר' ירוחם ליוואוויץ
Rav Yerucham Levovitz (1891-1986)
 

[תשס"א [2001
Dimensions: 25,5 x 18,5 cm

7 volumes

Daat Torah Umussar.

Hebrew only. Non vowelized square script.
Bible studies on the Torah
.

Daat Torah Ou-Moussar

Livre en hébreu. Scipt carré non vocalisé.

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Poids du colis: 0,49 kg

Parcourir également ces catégories : אחרונים, אחרונים