בנין עולם מנוקד עם קונטרס דברי חן


בנין עולם מנוקד עם קונטרס דברי חן

Référence: 0706
10,00
Poids du colis: 0,45 kgהסכמות של: ר' יחזקאל לעוינשטיין ור' יהודה זאב סגל

במצות לימוד התורה
יתבאר בו עוצם חיוב למוד התורה המוטל על כל אחד ואחד
והזהירות שלא לבטל אפילו רגע אחד
ושגם מעוטי הכשרונות יכולים להצליח בלימוד ולהיות גדולי תורה

[מכון מאור ישראל [ירושלם], תשע"ד [2014
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Sefer Binyan Olam & Divrei Chen menukad (The Everlasting Building)
Hebrew only. Vowelized square script. 242 pages
On the importance of learning Torah.Sefer Binyan Olam & Divré Hen menukad (L'Edifice Eternel)

Traite de l'importance de l'étude de la Torah.
Livre en hébreu. Scipt hébreu carré vocalisé. 242 pages.

Parcourir cette catégorie : אחרונים