אמרי שפר עה"ת למהר"י חלאווה - בראשית


אמרי שפר עה"ת למהר"י חלאווה - בראשית

Référence: 0744
30,00
Poids du colis: 0,91 kg


Auteur/Author: Rabbi Yehuda (Mahari) ben Moshe (Maharam) Chalava
מהר"י חלאווה

 

פירושים על התורה מרבנו יהודה בן מהרם חלאווה

Machon Harav Herschler, 1993
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Hardcover/Couverture rigide, 455
pages

Imrei Shefer al Chumash Bereishis.
Square script. Not vowelized.

Imy Chèfèr al 'Houmach Beréchith.
Script carré non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : ראשונים