ספר הברית - על יסודי התורה השארת הנפש וכו


ספר הברית - על יסודי התורה השארת הנפש וכו

Référence: 0758
23,00
Poids du colis: 1,09 kg


Auteur/Author: Rav Pinchas Eliyahu HOROWITZ mi-Vilna
מווילנא, ר' פנחס אליהו

- חלק ראשון על כוכבי השמים ויסודות הארץ
חלק שני על האדם הישראלי בבחינת נפשו וענין השארת הנפש

Yerid Hasefarim, 1990
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
Hardcover/Couverture rigide, 610 pages

First printed in 1797. A compendium of the scientific knowledge of the time (astronomy, geography, physics, chemistry, biology, etc.) together with a presentation of the kabbalistic worldview.
Square script. Not vowelized.


Imprimé pour la première fois en 1797.
Script carré non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : אחרונים