משנה ברורה הפאר מנוקד בינוני ו"כ


משנה ברורה הפאר מנוקד בינוני ו"כ

Référence: 0817
45,00
Poids du colis: 4,57 kg


Auteur/Author: KAGAN, Rav Israel Meir mi-Radin (Hafetz Hayim)

משנה ברורה הוצאת חורב מנוקד בינוני
ו חלקים

6 volumes
Hapeer, 2016
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Vowelized square Hebrew script. PERUSHIM: Shul'han Arukh, Rabbi Moshe Isserlis (Rema), Be'er Hagolah, Be'er Hayetev, Sha'arey Teshuva, Mishna Brura, Bi'ur Hala'ha, Sha'ar Hatsiun + Piskey 'Hazon Ish

Script carré vocalisé. Format moyen.
Comprend: Choulkhan Aroukh, Rabbi Moshe Isserlis (Rema), Be'er Hagolah, Be'er Haytev, Sha'arey Teshuva, Mishna Broura, Biour Halakha, Sha'ar Hatsioun + Piskey 'Hazon Ish

Parcourir cette catégorie : הלכה