משניות מנקדות וילנא ו' כרכים


משניות מנקדות וילנא ו' כרכים

Référence: 0829
40,00
Poids du colis: 3,54 kg


 


משניות ו כרכים
עם פירוש ר. עובדיה מברטנורא
ועיקר תוספות יום טוב
Eshkol, 6 volumes
Dimensions: 21 x 15 cm

Complete set in 6 volumes. PERUSHIM: Rabbi Ovadya mi-Bartenura & Ikar Tosfot Yom Tov
Mishna is Menukad and square script.

Série complète en 6 tomes. PERUSHIM: Rabbi Ovadya mi-Bartenura & Ikar Tossefot Yom Tov
Michna en script carré Menoukad.

 

Parcourir cette catégorie : משנה