ארחות ישרים וס' לבן הישיבה


ארחות ישרים וס' לבן הישיבה

Référence: 0879
12,00
Poids du colis: 0,42 kg


מחבר: ווגשל, ר' שאול
Rabbi S. WAGSCHAL

לבן הישיבה: דרך להצלחה בלמוד התורה מיוסד על מאמרי חז"ל וספרי יראה המקובלים
אורחות ישרים : מעין קיצור מסילת ישרים, אורחות צדיקים, חוסן יהושע ועוד ספרי מוסר

[המסורה [ירושלם], תשע"א [2011
Dimensions: 21,5 x 14,5 cm

Le-Ben Hayeshiva & Orchos Yesharim
Hebrew only. Vowelized square script. 197 pages


Le-Bèn Hayechiva & Or'hoth Yecharim
Livre en hébreu. Scipt carré vocalisé. 197 pages.

Parcourir cette catégorie : אחרונים