משנה ברורה המנוקד אור החיים גדול


משנה ברורה המנוקד אור החיים גדול

Référence: 0893
60,00
Poids du colis: 6 kg


Auteur/Author: KAGAN, Rav Israel Meir mi-Radin (Hafetz Hayim)

משנה ברורה מנוקד גדול
ו חלקים

6 volumes
Dimensions: 30 x 21,5 cm

Vowelized square Hebrew script. Large format. PERUSHIM: Shul'han Arukh, Rabbi Moshe Isserlis (Rema), Be'er Hagolah, Be'er Hayetev, Sha'arey Teshuva, Mishna Brura, Bi'ur Hala'ha, Sha'ar Hatsiun + Piskey 'Hazon Ish

Script carré vocalisé. Grand format.
Comprend: Choulkhan Aroukh, Rabbi Moshe Isserlis (Rema), Be'er Hagolah, Be'er Haytev, Sha'arey Teshuva, Mishna Broura, Biour Halakha, Sha'ar Hatsioun + Piskey 'Hazon Ish

Parcourir cette catégorie : הלכה