ספר העיטור ב"כ

Référence: 0919
31,00
Poids du colis: 1,56 kgהעיטור (בשמו המלא: עיטור סופרים), הוא ספר הלכה שחובר על ידי רבי יצחק בן אבא מרי ממרסילייא שבחבל פרובנס שבצרפת. הספר מקיף את יסודות ההלכה בתחום דיני אישות וממונות, הלכות המועדים, חלק מהלכות כשרות, ועוד. הוא מבוסס במידה רבה על תורתם של גאוני בבל, ותרומתו רבה להכרת שיטותיהם בנושאים הנדונים בו ספר העיטור מצוטט פעמים רבות בספרות ההלכה בדורות הבאים, וסעיפים רבים בשולחן ערוך נקבעו תוך התחשבות בשיטתו. למרות חשיבותו, נדפס הספר פעמים מעטות ובשיבושים קשים.
Dimensions: 28 x 19 cm
1987

Sefer haIttur.
Non vowelized Rashi script.
Reprint of the Warsaw 1883-1885 edition (vol. 1) and of the Vilna 1880 edition (vol. 2). The author lived at the time of the Rambam in Marseille (France).
Includes the commentary (Shaar haChadash) of R. Meir Yona.
This is a Halachic work closely based on the teachings of the Babylonian Talmud.


Sefer Ha-Itour
Script Rachi non vocalisé. 2 volumes.
Reproduction de l'édition de 1883-85 imprimée à Varsovie (vol. 1) et de celle de Vilna datant de 1880 (vol. 2).
L'auteur était un contemporain de Maimonide et son ouvrage décrit et commente la législation juive basée sur les enseignements du Talmud.
Inclut le commentaire (Cha'ar ha'Hadash) de Rabbi Méir Yona.

Parcourir cette catégorie : הלכה