משנה בהירה שבועות ועדויות חדש


משנה בהירה שבועות ועדויות חדש

Référence: 1027

Encore en stock

25,00
Poids du colis: 0,8 kgעם פירושי רבנו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יום טוב
ונוסף עליהם עיקר מפרשים, סיכומים, טבלאות, ציורים ותרשימים

[הוצאת חורב [ירושלים], תשס"ב [2002
Dimensions: 25 x 17,5 cm

Mishna Behira Nezikin: Shevuos and Eduyos
Hebrew only. Square script.
This is a popular Mishnayos in Hebrew with the commentary of the Bartenura and Ikkar Tosafos Yom Tov, as well as a digest of additional commentaries. Includes clear illustrations, diagrams and tables, to elucidate the text.

Michna Behira Nezikin: Chevouot et Edouyoth
Hébreu uniquement. Script carré.
Michnayot en hébreu comprenant le commentaire du Bartenoura et Ikkar Tossefot Yom Tov, ainsi qu'un résumé d'autres commentaires. Nombreux illustrations, diagrammes et tableaux explicatifs.

Parcourir cette catégorie : משנה