תנ"ך ההפטרות השלם סימנים


תנ"ך ההפטרות השלם סימנים

Référence: 1032
125,00
Poids du colis: 2,85 kg


ספר תנ"ך שלם עם כל מעלות סדרת "סימנים", והקטעים שנקראים כהפטרות מופיעים באותיות גדולות וברורות יותר
 

A complete Hebrew Tanach.

This extra-large edition has been specially designed for reading the Haftoros in Shul, featuring large-print for all the Nevi'im, markings indicating where to start and end each haftorah, and ribbon markers. Features, large-print, index of Haftoros, and the renown “Simanim”.
 

Un Tanach hébreu complet.

Edition extra-grande conçue pour lire les Haftarot à la synagogue. 
Gros caractères pour tous les Nevi'im, des marquages ​​indiquant où commencer et finir chaque haftorah.

Parcourir cette catégorie : תנך