חומש רש"י כפשוטו מוקטן בכ"א


חומש רש"י כפשוטו מוקטן בכ"א

Référence: 1070
41,00
Poids du colis: 1 kg


סודר ונדפס מחדש באותיות מרובעות מאירות עינים

ועל כולם ניתוסף רש"י כפשוטו כשמו כן הוא ביאור משולב על רש"י בלשון קלה ושווה לכל


Hebrew only. Complete in 1 volume.

RASHI KEPSHUTO - Hardback small size.

Rashi's commentary on the Chumash elucidated.

RACHI KIPCHOUTO - Complet en 1 volume.

Le commentaire de Rachi expliqué dans un langage clair.

Leshem Publ. 2008
Dimensions: 17,5 x 13 cm

Parcourir également ces catégories : ראשונים, תנך