סודי חומש ושאר לתלמידי רבינו יהודה החסיד


סודי חומש ושאר לתלמידי רבינו יהודה החסיד

Référence: 1100
16,00
Poids du colis: 0,61 kgAuthor/Auteur: Talmidei Rabbi Yehuda haChassid

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm
228 pages
Ed. 2009

Commentary on the Torah, Shir haShirim and Ruth by the disciples of R. Yehuda haChasid.
Non vowelized square Hebrew script.


Commentaire sur la Torah, Chir haChirim, Job et Ruth des élèves de Rabbi Yehouda ha'Hassid.
Script hébreu carré non vocalisé.
Parcourir cette catégorie : ראשונים