נ"ך מ"ג ארטסקרול מנוקד משלי

Référence: 1175a
25,00
Poids du colis: 1,6 kg


כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות באותיות מאירות עינים עם ניקוד מלא

Ketuvim Mikraos Gedolos Artscroll MISHLEI (Proverbs)

Fully-menukad Mikra'os Gedolos edition on Nevi'im. Many mefarshim never before together on the Mikra'os Gedolos page - with many new additions. Every word of every commentary is menukad, with the rashei teivos spelled out. Full color explanatory maps, charts and illustrations. Specially milled, acid-free, lightweight opaque paper. Classic commentaries: Targum Yonasan ben Uziel, Rashi, Radak, Rid, Ralbag, Minchas Shai, Biur HaGra, Mezudas David, Mezudas Tzion, Malbim. Plus additional commentaries: Mahari Kara, Maharal, Minchah Ketanah, Rishon LeTzion, Chomas Anach, Yesod VeShoresh HaAvodah. 

Ketouvim Mikraoth Gedoloth Artscroll MICHLE (Proverbes)
Edition entierement vocalisee sur le Na'h. Chacun des mots de tous les commentaires et Menoukad. Cartographies et schemas explicatifs en couleur. Commentaires classiques, ainsi que les suivants: Mahari Kara, Maharal, Minchah Ketanah, Rishon LeTzion, Chomat Anah, Yesod VeShoresh HaAvodah. 

Artscroll, 2020
Dimensions: 25,5 x 20 cm

ISBN: 1422620581 / 9781422620588

Parcourir cette catégorie : מקראות גדולות