יד יהודה על יורה דעה הלכות תערובות

Référence: 1211a
18,00
Poids du colis: 1,2 kg


מחבר: ר' יהודה ליבש לנדא
Rabbi Yehuda Leibish Landau (1842–1920)

330 pages

Yad Yehuda al Shulchan Aruch Yore Dea [Taarovos]
Hebrew only. Non vowelized Rashi script.

Yad Yehouda al Choul'han Arou'h Yore Dea [Taarovoth]
Hébreu uniquement. Script Rachi non vocalisé.

Parcourir cette catégorie : אחרונים