משניות יכין בועז - זכר חנוך


משניות יכין בועז - זכר חנוך

Référence: 1256
210,00
Poids du colis: 15,28 kgמשניות יכין בועז - זכר חנוך מסודר כולו מחדש - פנינים

Vagshal-Moznaim, 2011, 13 volumes
Dimensions: 25 x 18 cm

Complete set in 13 volumes. Clear print. More than 70 Mefarshim.


Série complète en 13 tomes. Texte clair bien imprimé. Plus de 70 commentaires.

 

Parcourir cette catégorie : משנה