ארצות החיים - ישן

Référence: 1257
10,00
Poids du colis: 0,62 kg


Auteur/Author: Rav Meir Leibush MALBIM(1809-1879)

ספר ארצות החיים על שלחן ערוך אורח חיים
בו שלשה ספרים נפתחים
לב הארץ, המאיר לארץ וארץ יהודה


Reprint of the original Warsaw edition (1860-61). Non-vowelized Rashi script. Commentary and novellæ on the Shulchan Aruch (O"H 1-32). Includes Chidushim from the author's son-in-law, rabbi Eliyahu Halperin.

Réimpression de l'édition originale de Varsovie (1860-61). Script rashi non vocalisé. Commentaire sur le Choulkhan Aroukh (Ora'h Hayim 1-32). Inclu également des Hiddouchim du gendre de l'auteur, rabbi Eliyahou Halperin

1981
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

 

Parcourir cette catégorie : הלכה