דרכה בחיים


דרכה בחיים

Référence: 1258
11,00
Poids du colis: 0,35 kg


מחבר: ווגשל, ר' שאול
Rabbi S. WAGSCHAL


דרך התורה והיראה לבנות ישראל

[המסורה [ירושלם], תשע"ב [2011
Dimensions: 21,5 x 14 cm

Darka Lachaim.
 Guidance for the Jewish daughter in Emunah, Yiras Shamayim, Midos Tovos and Tsnius.
Hebrew only. Vowelized square script. 121 pages

Darka la'Haim.
Guide pour le Bnot Israël, traitant de la Emounah , Yirat Chamayim , Midoth Tovot et Tsniout.
Livre en hébreu. Scipt carré vocalisé. 121 pages.

Parcourir cette catégorie : אחרונים