פרשת דרכים מנוקד


פרשת דרכים מנוקד

Référence: 1336
15,00
Poids du colis: 0,92 kg


מחבר: רבינו יהודה רוזאניס
Rabbi Yehuda ROZANES (1657-1727)

כ"ו דרושים מבעל המשנה למלך, נדפסו מחדש ע"י "המסורה" בהידור רב ובניקוד מלא, מוגה ע"פ דפוס ראשון עם מפתחות, מקורות וערכים.
[הוצאת המסורה [ירושלים], תשס"ה [2005
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Parshas Derachim Menukad
Hebrew only.
Vowelied square script. 449 pages
A work containing twenty-six homiletic treatises on various subjects. 

Parachat Derahim Menoukad
Hébreu uniquement. Script vocalisé. 449 pages.
Vingt-six études sur divers sujets.

Parcourir cette catégorie : אחרונים