חיי עולם ומאמר נחפשה דרכינו ונחקורה


חיי עולם ומאמר נחפשה דרכינו ונחקורה

Référence: 141
7,99
Poids du colis: 0,34 kg


Auteur/Author: Rav Dov Beirisch GOTTLIEB ( -1801)

ספר חיי עולם ומאמר נחפשה דרכינו ונחקורה
מאת ר. דב באעריש גאטליב מחבר ספר יד קטנה
אשר בהם ילהיב במיוחד את האדם לשוב אל בוראו בתשובה שלימה


HEBREW ONLY.
The author was rabbi in Poland (Sieniawa) at the end of the 19th century.
Hardcover. Vowelized square script.


EN HEBREU.
Couverture rigide. Script carré vocalisé.


167 pages
Otsar Hasefer 2006
Dimensions: 21,5 x 13,5 cm
Parcourir cette catégorie : אחרונים