חובת הלבבות ע"פ לב טוב


חובת הלבבות ע"פ לב טוב

Référence: 1414
35,00
Poids du colis: 1,72 kg

חובות הלבבות עם פירוש לב טוב מנוקד ב' כרכים גדול

רבינו בחיי

Auteur/Author: Rabbi Bachya ibn Pakuda (circ. 1050)

HEBREW ONLY.
Hardcover. Vowelized square script.

The Chovot haLevavot with the Lev Tov commentary (by R. Pinchas Yehuda Lieberman)

EN HEBREU.
Couverture rigide. Script carré vocalisé.
Le Hovot haLevavot (Devoirs du Coeur) accompagne du commentaire Lev Tov


2 volumes
Ed., 2013
Dimensions: 24,5 x 17 cm

Parcourir cette catégorie : ראשונים