חובת הלבבות המפואר


חובת הלבבות המפואר

Référence: 1415
40,00
Poids du colis: 2,2 kg


חובת הלבבות המפואר ב' כרכים עם פירוש פת לחם/טוב הלבנון/מרפא לנפש חדש - הוצאת עטרת

רבינו בחיי

Auteur/Author: Rabbi Bachya ibn Pakuda (circ. 1050)

HEBREW ONLY. CHOVOT HALEVAVOT
Hardcover. Vowelized square script.

 


EN HEBREU. HOVOT HALEVAVOT
Couverture rigide. Script carré vocalisé.
Le Hovot haLevavot (Devoirs du Coeur)

WITH COMMENTARIES OF / AVEC COMMENTAIRES DU

MARPE LANEFESH (R. Raphael ben Zekharia)

TOV HALEVANON (R. Israel haLevi)

PAT LEKHEM (R. Haim Avraham haKohen)2 volumes
Ed. Ateres, 2017
Dimensions: 24,5 x 17 cm

Parcourir cette catégorie : ראשונים