פרקי דרבי אליעזר מנוקד

Référence: 1426
14,00
Poids du colis: 0,39 kg


מחבר: רבי אליעזר בן הורקנוס
(R. Eliezer ben Hurkenus)

ספר פרקי דרבי אליעזר
עם צואות דרבי אליעזר הגדול ומדרש עשרת הדברות

Dimensions: 22 x 14 cm

Pirkei deRabbi Eliezer
Hebrew only. Square script. 272 pages.
The author, Rabbi Eliezer ben Hurcanus (Hyrcan), also called Rabbi Eliezer Hagadol, is one of the great Tanayim, Sages of the Mishna.


Pirkey de-Rabbin Eliezer
En hébreu uniquement. Script carré. 272 pages.
L'auteur, Rabbi Eliezer ben Hourcanos (Hyrcan), dit Rabbi Eliezer le Grand, ou simplement Rabbi Eliezer, est l'un des grands Tannaïm, Sages de la Michna. Il se situe entre la première et la deuxième génération suivant la destruction du deuxième Temple.

Parcourir cette catégorie : מדרשים