תורת כהנים עם ביאור החפץ חיים


תורת כהנים עם ביאור החפץ חיים

Référence: 1428
14,00
Poids du colis: 0,87 kg


מחבר: חפץ חיים
(Rav Israel Meir KAGAN mi-Radin)

תורת כהנים עם הגהות הגר"א וביאור החפץ חיים

Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Toras Kohanim (Sifra) im Hagaot haGr'a uBiur ha-Chafetz Chaim

Reprint of the original edition edited by the Chofetz Chaim.

Torat Cohanim (Sifra) avec les annotations du Gaon de Vilna et le commentaire du Hafetz Haim

Réimpression de l'édition originale éditée par le Hafets Haim.

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Poids du colis: 0,95 kg
Poids du colis: 1,04 kg

Parcourir également ces catégories : מדרשים, ראשונים