מדרש לקח טוב [פסיקתא זוטרתא] עה"ת ג"כ חדש

Référence: 466
34,00
Poids du colis: 3,27 kg


מחבר: רבינו טוביה ב"ר אליעזר
Rabbi Tuvia ben Rabbi Eliezer

חיבור עה"ת מזמן רבותינו הראשונים
יוצא לאור במהדורה חדשה עם הערות ותיקונים מהרב שלמה באבער
נדפס בירושלם תשס"ז
2007
Dimensions: 24 x 17,5 cm

Midrash Lekach Tov (Psikta Zutrata) al HaTorah
Commentary of one of the early Torah scholars (Rishonim). New edition. Incl. notes and commentaries of Rav Shlomo Beber.


Midrache Leka'h Tov al haTorah (Psikta Zoutrata)
Série complète en 3 vols. Inclus notes et commentaires de Rav Shlomo Baeber. Impression claire. Très belle édition.
Parcourir cette catégorie : מדרשים