יערות דבש מנוקד עם הוספות וגו' ב"כ בינוני


יערות דבש מנוקד עם הוספות וגו' ב"כ בינוני

Référence: 469
35,00
Poids du colis: 2,25 kg


מחבר: ר' יהונתן איבשיץ
Rabbi Yehonathan EIBESCHUTZ (1690-1764).

תוספות מכתב יד
הגהות החיד"א
הקדמות, אגרות ושירי קודש מהמחבר
מראי מקומות, מפתחות וערכים

[אבן ישראל [ירושלם], תש"ס [2000
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Yaaros Dvash Menukad
Complete 2-volumes set. Clear print, vowelized Hebrew.
The book Yaarot Dvash contains the best known collection of the sermons of Rabbi Jonathan Eybeshitz who was one of the wisest and most learned talmudic scholars of his time.


Yaaroth Devash Menoukad
Ser complet en 2 volumes. Impression claire et texte hébraïque vocalisé.
Parcourir cette catégorie : אחרונים