נ"ך מ"ג מלבים המאור מוקטן ט"ו כרכים

Référence: 517
110,00
Poids du colis: 8,77 kg
[מכון המאור [ירושלם], תש"ס [2000
Dimensions: 17,5 x 13 cm

Nach Hamaor - small size
Hebrew only. Complete set in 15 volumes.
29 COMMENTARIES: Targum Yonathan ben Uziel, Targum Rav Yosef (Divrey Hayamim), Rasa"g, Rashi, Mussaf Rashi, La'azey Rashi, Mahar'i Karo, Ibn Ezra, Ta'amim le-Ra'ava, Radak, Rabenu Yeshaya, Ramban, Ba'al haTurim, Ralbag, Sforno, Bartenura, Tsror Hamor, Siftey 'Ha'hamim Hashalem, Rishon leTsion, Biur haGr"a, Metsudat David, Metsudat Tsion, Min'hat Shay, Imrey Yosher, Megilath Starim, Palgey Mayim, Ta'alumoth 'Ho'hma, Malbim, Toldoth Aharon.


Na'h Hamaor - petit format
Hébreu uniquement. Série complète en 15 volumes.
Parcourir cette catégorie : מקראות גדולות