ענף עץ אבות - אבות


ענף עץ אבות - אבות

Référence: 535
14,00
Poids du colis: 0,91 kg


מחבר: ר' עובדיה יוסף
R. Ovadia YOSSEF

פירושים וביאורים על פרקי אבות

[מכון מאור ישראל [ירושלם], תשס"א [2001
Dimensions: 24,5 x 17,5 cm

Anaf Etz Avos al Pirkei Avos
Hebrew only. Non vowelized square script. 477 pages
Commentary on Pirkey Avos. Hebrew only.


Anaph Etz Avoth
Livre en hébreu. Scipt carré non vocalisé. 477 pages.
Commentaire su Pirké Avoth. Hébreu seulement.

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Poids du colis: 0,96 kg

Parcourir cette catégorie : אחרונים