ראשונים


Affichage par page
Trier par

מדרש רבה זכר חנוך ו"כ

Référence: 0665

180,00
Poids du colis: 11,7 kg

חומש רש"י כפשוטו ה' כרכים גדול

Référence: 0058

73,00
Poids du colis: 3,5 kg

בית המקדש השלישי

Référence: 1522

13,00
Poids du colis: 0,53 kg

מדרש שכל טוב - בראשית שמות ב"כ

Référence: 650

27,00
Poids du colis: 1,76 kg

חומש רש"י כפשוטו מוקטן בכ"א

Référence: 1070

38,00
Poids du colis: 1 kg

מדרש רבה עם פירוש יפה תואר

Référence: 1533

240,00
Poids du colis: 9 kg

מדרש שכל טוב - בראשית שמות

Référence: 1089

25,00
Poids du colis: 1,14 kg

פירושי ר' סעדיה גאון עה"ת - קוק

Référence: 1099

14,00
Poids du colis: 0,51 kg

אמרי שפר עה"ת למהר"י חלאווה - בראשית

Référence: 0744

30,00
Poids du colis: 0,91 kg

תורת כהנים עם פירוש עשירית האיפה

Référence: 0404a

54,00
Poids du colis: 4,3 kg

אוצר המדרשים - דניאל,עזרא,נחמיה,דברי הימים

Référence: 1090a

20,00
Poids du colis: 0,98 kg

ספר הרמזים על התורה

Référence: 1424

30,00
Poids du colis: 1,83 kg

חידושין על התורה לרבינו תם

Référence: 0901

34,00
Poids du colis: 1,1 kg

חומש גור אריה - מכון ירושלים

Référence: 0126

155,00
Poids du colis: 9,5 kg

ביאור הספורנו על התורה עם הגהות ומ"מ - קוק

Référence: 1528

25,00
Poids du colis: 0,98 kg

גנזי ירושלים - מכתב"י מגניזת מצרים

Référence: 1564

55,00
Poids du colis: 1,9 kg

שפתי כהן על התורה

Référence: 1008a

35,00
Poids du colis: 3 kg