ראשונים


Affichage par page
Trier par

אגרת המוסר המיוחסת לרמב"ם

Référence: 1413

15,00
Poids du colis: 0,51 kg

רמב"ם לעם - אגרות הרמב"ם הוצאת מנוקדת

Référence: 1412a

20,00
Poids du colis: 0,85 kg

חרדים המנוקד חדש

Référence: 0270

17,00
Poids du colis: 0,89 kg

דרשות הר"ן מנוקד עם מפתחות

Référence: 0931

18,00
Poids du colis: 0,61 kg

אגרת המוסר - המיוחס לרבינו יונה

Référence: 1084

10,00
Poids du colis: 0,36 kg

ספר הישר המבואר / דברי יושר / לישרי לב

Référence: 1101

15,00
Poids du colis: 0,84 kg

דרשות הר"ן השלם ע"פ בארות משה - קוק

Référence: 1109

36,00
Poids du colis: 1,51 kg

כד הקמח מנוקד ב"כ

Référence: 1087

30,00
Poids du colis: 1,46 kg

דעת הקדושה להרמב"ן

Référence: 0288

15,00
Poids du colis: 0,41 kg

ארחות חיים להרא"ש המבואר

Référence: 0732

12,00
Poids du colis: 0,49 kg

שערי תשובה על פי כ"י ודפוס א' עם מ"מ מנוקד

Référence: 0805

15,00
Poids du colis: 0,82 kg

הכוזרי בתרגום אבן תיבון

Référence: 1418

23,00
Poids du colis: 0,69 kg

חובת הלבבות המפואר

Référence: 1415

40,00
Poids du colis: 2,2 kg

ספר הגן וספר דרך משה

Référence: 1423

11,00
Poids du colis: 0,33 kg

צוואת רבי יהודה החסיד המפואר

Référence: 1427

20,00
Poids du colis: 1 kg

אמונות ודעות מנוקד לר' סעדיה גאון

Référence: 1300a

22,00
Poids du colis: 0,65 kg

ספר חסידים

Référence: 1641a

20,00
Poids du colis: 1,1 kg

שער הגמול להרמב"ן עם פירוש חזון יואל

Référence: 0167a

15,00
Poids du colis: 0,8 kg

גנזי ירושלים - מכתב"י מגניזת מצרים

Référence: 1564

55,00
Poids du colis: 1,9 kg

הכוזרי עם מקור ותרגום - קאפח

Référence: 1083a

23,00
Poids du colis: 0,6 kg

ארחות חיים להרא"ש עם פירוש באר מים חיים

Référence: 0341a

15,00
Poids du colis: 0,7 kg

חובת הלבבות ע"פ לב טוב בינוני

Référence: 0133a

25,00
Poids du colis: 1,25 kg