מדרשים


Affichage par page
Trier par

פרקי דרבי אליעזר סדור חדש

Référence: 0407

27,00
Poids du colis: 1,19 kg

מדרש לקח טוב [פסיקתא זוטרתא] עה"ת ג"כ חדש

Référence: 466

34,00
Poids du colis: 3,27 kg

אבות דר' נתן ע"פ הגר"א השלם

Référence: 476

15,00
Poids du colis: 1,27 kg

תנא דבי אליהו מנוקד

Référence: 1353

15,00
Poids du colis: 1,2 kg

פרקי דרבי אליעזר מנוקד

Référence: 1426

14,00
Poids du colis: 0,39 kg

ילקוט שמעוני ה' כרכים מנוקד

Référence: 0428a

70,00
Poids du colis: 5 kg

מדרש רבה זכר חנוך ו"כ

Référence: 0665

180,00
Poids du colis: 11,7 kg

מדרש רבה עם פירוש יפה תואר

Référence: 1533

240,00
Poids du colis: 9 kg

עין יעקב מנוקד המפואר

Référence: 0570a

190,00
Poids du colis: 12 kg

ספרי עם פירוש עמק הנצי"ב

Référence: 1517

51,00
Poids du colis: 2,1 kg

תורת כהנים עם פירוש עשירית האיפה

Référence: 0404a

54,00
Poids du colis: 4,3 kg

באר אברהם על המכילתא סלונים

Référence: 0081b

20,00
Poids du colis: 0,72 kg

אוצר המדרשים - דניאל,עזרא,נחמיה,דברי הימים

Référence: 1090a

20,00
Poids du colis: 0,98 kg

משל ונמשל

Référence: 0377a

18,00
Poids du colis: 0,72 kg

עין יעקב המבואר - מכון המאור

Référence: 0262a

255,00
Poids du colis: 13 kg