גמרא


Affichage par page
Trier par

ירושלמי בכורים עם פירוש תולדות יצחק ותבונה

Référence: 0113a

32,00
Poids du colis: 1,7 kg

מס' דרך ארץ רבה ודרך ארץ זוטא

Référence: 929

10,00
Poids du colis: 0,5 kg

ש''ס ארטסקרול בכל דרכיך ע''ג כרכים

Référence: 1056

2 500,00
Poids du colis: 90 kg

ש"ס וילנא מתמידים החדש קטן כ' כרכים

Référence: 1328

190,00
Poids du colis: 7 kg

מסכת בבא מציעא עוז והדר מורחבת

Référence: 0627

40,00
Poids du colis: 3,2 kg

מסכת גיטין עוז והדר מורחבת

Référence: 0051

35,00
Poids du colis: 2,7 kg

מסכת נזיר סוטה לתלמידים עוז והדר

Référence: 0124

20,00
Poids du colis: 1,5 kg

מסכת כתובות לתלמידים עוז והדר

Référence: 0140

20,00
Poids du colis: 1,4 kg

מסכת בבא מציעא לתלמידים עוז והדר

Référence: 0543

21,00
Poids du colis: 1,4 kg

ירושלמי מעשר שני תולדות יצחק ותבונה

Référence: 1524a

32,00
Poids du colis: 2,3 kg

ירושלמי ערלה עם פירוש תולדות יצחק ותבונה

Référence: 1442a

33,00
Poids du colis: 1,96 kg

מסכת פסחים עוז והדר מורחבת

Référence: 0027a

35,00
Poids du colis: 2,7 kg

מסכת עירובין מורחבת עוז והדר

Référence: 0765a

36,00
Poids du colis: 2,7 kg

ש"ס עוז והדר מוקטן ו' כרכים

Référence: 0773a

140,00
Poids du colis: 8,2 kg

מסכת ביצה לתלמידים עוז והדר

Référence: 0835a

20,00
Poids du colis: 0,9 kg

מסכת ראש השנה לתלמידים עוז והדר

Référence: 0399a

20,00
Poids du colis: 0,85 kg

מסכת תענית לתלמידים עוז והדר

Référence: 0439a

20,00
Poids du colis: 0,74 kg

מסכת מועד קטן לתלמידים עוז והדר

Référence: 0015a

20,00
Poids du colis: 1,12 kg

מסכת שבת לתלמידים עוז והדר

Référence: 0945a

25,00
Poids du colis: 1,92 kg

ירושלמי חלה עם פירוש תולדות יצחק ותבונה

Référence: 0321a

37,00
Poids du colis: 1,7 kg

ש"ס טלמן פנינים

Référence: 0874b

240,00
Poids du colis: 16 kg

מסכת פסחים שקלים לתלמידים עוז והדר

Référence: 1302c

20,00
Poids du colis: 1,9 kg

ש"ס כיס רכה מ"ד כרכים עוז והדר

Référence: 0915b

155,00
Poids du colis: 4,5 kg

מסכת יבמות עוז והדר מורחבת

Référence: 0213a

45,00
Poids du colis: 3,4 kg