כל כתבי חפץ חיים


כל כתבי חפץ חיים

Référence: 0072
70,00
Poids du colis: 3,76 kg


מחבר: חפץ חיים
(Rav Israel Meir KAGAN mi-Radin)

חפץ חיים, שמירת הלשון, זכור למרים, חובת השמירה, דבר בעיתו, שם עולם, תורה אור, תורת הבית, חומת הדת, נפוצות ישראל, בית ישראל, טהרת ישראל, אהבת חסד
1990
Dimensions: 23,5 x 16 cm

Complete set in 4 volumes. Comprises 24 books written by the author. Clear print.

Série complète en 6 volumes. Comporte 14 ouvrages rédigés par l'auteur. Hébreu ponctué. Impression claire.

Parcourir cette catégorie : אחרונים