מדרשים

מדרשים


Affichage par page
Trier par

פרקי דרבי אליעזר סדור חדש

Référence: 0407

27,00
Poids du colis: 1,19 kg

מדרש לקח טוב [פסיקתא זוטרתא] עה"ת ג"כ חדש

Référence: 466

34,00
Poids du colis: 3,27 kg

אבות דר' נתן ע"פ הגר"א השלם

Référence: 476

15,00
Poids du colis: 1,27 kg

מדרש שוחר טוב - שמואל ומשלי

Référence: 1090

11,00
Poids du colis: 0,9 kg

מדרש תנאים לבראשית - קוק

Référence: 1096

14,00
Poids du colis: 0,58 kg

תנא דבי אליהו מנוקד

Référence: 1353

15,00
Poids du colis: 1,2 kg

פרקי דרבי אליעזר מנוקד

Référence: 1426

14,00
Poids du colis: 0,39 kg

ילקוט שמעוני המאור

Référence: 0428

150,00
Poids du colis: 9,4 kg

מדרש רבה זכר חנוך ו"כ

Référence: 0665

180,00
Poids du colis: 11,7 kg

תורת כהנים עם ביאור החפץ חיים

Référence: 1428

14,00
Poids du colis: 0,87 kg

מדרש רבה עם פירוש יפה תואר

Référence: 1533

240,00
Poids du colis: 9 kg

עין יעקב מנוקד המפואר

Référence: 0570a

190,00
Poids du colis: 12 kg

ספרי עם פירוש עמק הנצי"ב

Référence: 1517

51,00
Poids du colis: 2,1 kg